Samlet bedømmelse:
Har du styr på alle redskaberne inden du starter på uddannelsen? ★★★★★ 4.6
5 1